Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.galeriaemu.pl jest własnością firmy Galeria Emu Dorota Żebrowska zwanej dalej „Galerią’ z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Siewnej 19.

NIP 758-189-13-68

REGON 140416887

2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.galeriaemu.pl.

3. Korzystanie z serwisu/sklepu www.galeriaemu.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Oferta

1. Przedmioty stanowiące ofertę Galerii EMU podlegają ochronie praw autorskich w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Galerii, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Na wszystkie towary sprzedawane w Galerii wystawiane są faktury (nie wystawiamy faktur VAT).

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka a następnie poprzez przycisk „Zamawiam”.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail.

IV. Reklamacje

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane są maksymalnie w ciągu  dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

1. W przypadku niezgodności wyrobu wynikającej z naszej winy, wszystkie koszty dostawy nowego lub naprawionego towaru ponosi Galeria.

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

3. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres kontakt@galeriaemu.pl

4. Galeria EMU nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma ustawowe prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w fizyczne posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres siedziby Galerii lub za pomocą poczty elektronicznej na kontakt@galeriaemu.pl

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Galeria nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Kupującego lub na życzenie Kupującego zmodyfikowanego.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres siedziby Galerii.

6. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, Galeria, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, Galeria nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

8. Kupujący odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru i cech towarów.

10. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

VI. Rejestracja i polityka prywatności

1. Dane Kupujących otrzymane podczas składania zamówień objęte są ochroną prawną.

2. Galeria nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom trzecim.

VII. Cookies

Wykorzystywanie plików cookies

Cookies (ciasteczka) to pliki, zawierające dane informatyczne, które z kolei przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np.: komputerze, tablecie, smartfonie, itp.), które usprawniają i ułatwiają korzystanie z zasobów serwisu.

W ramach serwisu wykorzystujemy pliki cookies – pozyskane w ten sposób dane mogą służyć:

– diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera,

– poprawnemu funkcjonowaniu strony,

– analizie naruszeń bezpieczeństwa,

– dostarczaniu użytkownikom zawartość najbardziej odpowiadającej ich zainteresowaniom,

– modułom wtyczek społecznościowych zamieszczonych na stronie (tj. Facebook etc.),

– zapamiętaniu stanu koszyka lub statusu zalogowanego użytkownika,

– celów statystycznych.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies:

– użytkownicy serwisu, którzy nie chcą korzystać z plików cookies mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących tych plików w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach stosowanego oprogramowania lub zażądać informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym,

– szczegółowa instrukcja obsługi plików cookies jest dostępna w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika,

– brak odpowiednich zmian ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji na korzystanie z plików cookies w ramach serwisu.

Konsekwencje wyłączenia plików cookies:

– wyłączenie plików cookies nie wpływa na możliwość czytania lub przeglądania treści serwisu, może jednak prowadzić do niepoprawnego działania serwisu lub wystąpienia ograniczeń dostępu do określonych usług oferowanych w ramach tegoż serwisu,

– w szczególnych przypadkach, jako ciasteczko, może być przechowywany zaszyfrowany klucz sesyjny, którego brak spowoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z serwisu.