REGULAMIN

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.galeriaemu.pl jest własnością firmy Galeria Emu Dorota Żebrowska zwanej dalej “sklepem’ z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Siewnej 19.

NIP 758-189-13-68

REGON 140416887

2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym www.galeriaemu.pl.

3. Korzystanie z serwisu/sklepu www.galeriaemu.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Oferta

1. Przedmioty stanowiące ofertę Galerii EMU podlegają ochronie praw autorskich w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Na wszystkie towary sprzedawane w sklepie wystawiane są faktury (nie wystawiamy faktur VAT).

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka a następnie poprzez przycisk “Zamawiam”.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail.

IV. Reklamacje

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

1. W przypadku niezgodności wyrobu wynikającej z naszej winy, wszystkie koszty dostawy nowego lub naprawionego towaru ponosi sklep.

2. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

3. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres kontakt@galeriaemu.pl

4. Galeria EMU nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma ustawowe prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w fizyczne posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towaru.

2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres siedziby sklepu lub za pomocą poczty elektronicznej na kontakt@galeriaemu.pl

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że sklep nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Kupującego lub na życzenie Kupującego zmodyfikowanego.

4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres siedziby sklepu.

6. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności za zwracany towar,  sklep nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

8. Kupujący odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru i cech towarów.

10. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

VI. Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu www.galeriaemu.pl, dalej nazywanego sklepem.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w sklepie jest

Galeria Emu Dorota Żebrowska z siedzibą w Ostrołęce, ul. Siewna 19; NIP7581891368; REGON 140416887

Kontakt z administratorem: kontakt@galeriaemu.pl

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:

  1. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies” w Regulaminie poniżej].

6. Sklep zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia złożonego w sklepie.

8. Sklep nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

VII. Cookies

Wykorzystywanie plików cookies

Cookies (ciasteczka) to pliki, zawierające dane informatyczne, które z kolei przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (np.: komputerze, tablecie, smartfonie, itp.), które usprawniają i ułatwiają korzystanie z zasobów serwisu.

W ramach serwisu wykorzystujemy pliki cookies – pozyskane w ten sposób dane mogą służyć:

– diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera,

– poprawnemu funkcjonowaniu strony,

– analizie naruszeń bezpieczeństwa,

– dostarczaniu użytkownikom zawartość najbardziej odpowiadającej ich zainteresowaniom,

– modułom wtyczek społecznościowych zamieszczonych na stronie (tj. Facebook etc.),

– zapamiętaniu stanu koszyka lub statusu zalogowanego użytkownika,

– celów statystycznych.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies:

– użytkownicy serwisu, którzy nie chcą korzystać z plików cookies mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących tych plików w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach stosowanego oprogramowania lub zażądać informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym,

– szczegółowa instrukcja obsługi plików cookies jest dostępna w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika,

– brak odpowiednich zmian ustawień przeglądarki internetowej jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji na korzystanie z plików cookies w ramach serwisu.

Konsekwencje wyłączenia plików cookies:

– wyłączenie plików cookies nie wpływa na możliwość czytania lub przeglądania treści serwisu, może jednak prowadzić do niepoprawnego działania serwisu lub wystąpienia ograniczeń dostępu do określonych usług oferowanych w ramach tegoż serwisu,

– w szczególnych przypadkach, jako ciasteczko, może być przechowywany zaszyfrowany klucz sesyjny, którego brak spowoduje automatyczne wylogowanie użytkownika z serwisu.